Privacyverklaring

Beste klanten & relaties, 

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation wetgeving, kortweg GDPR, van kracht. De GDPR is een nieuwe wetgeving inzake het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Deze wetgeving bepaalt hoe bedrijven moeten omgaan met persoonsgegevens, gefocust op privacy en veiligheid. 

Wij zijn verplicht u ervan op de hoogte te brengen dat uw persoonlijke gegevens veilig bewaard en beheerd worden op onze server die voorzien is van paswoorden en beveiligd door een firewall. Onze server backup wordt versleuteld opgeslagen in de cloud bij Yaska. BBSC-Architects garandeert u dat uw gegevens enkel en alleen maar gebruikt worden voor onze bedrijfsdoeleinden. Tevens verbinden wij, BBSC-architects, ons ertoe uw gegevens niet te zullen doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. 

 

Klanten: 

Voor lopende projecten dienen de huidige en toekomstige partners van uw project in het bezit gesteld van uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst. Hierbij gebruiken wij uw gegevens ( naam, adres, e-mail,… ) voor offerteaanvragen, communicatie met de overheid, alle bouwpartners enz. 

 

Relaties: 

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van Professionele samenwerkingen, bv een offerteaanvraag aan jullie bedrijf, email verkeer in verband met projecten,... Daarnaast is het niet onze gewoonte maar zou het misschien in de toekomst kunnen dat we u informeren via email in een mailing. De gegevens die door ons worden bewaard op de server na oplevering beperken zich tot plannen en documenten verzameld en gemaakt in het kader van de opdracht die u ons gaf. 

 

Met vriendelijke groeten, 

BBSC-Architects