Door de snelle groei van containerterminal WCT te Meerhout was er nood aan nieuwe huisvesting voor de kantoren en een werkplaats.

De relatie van het gebouw met het Albertkanaal kan zeker als troef voor het project gezien worden. Gezien de activiteit in de werkplaats was een huid in betonpanelen voor het gebouw een functionele keuze.

De kantoren hebben een extra bekleding in Cortenpanelen. Dit is tevens het staal waar con- tainers uit vervaardigd worden en zo geeft dit element een link naar de activiteit. De gevel aan het Albertkanaal werd opengewerkt met hori- zontale raamstroken om een zo groot mogelijk contact te hebben met het water en een weids uitzicht te bekomen. De gevels naar de parking (bekleed met Corten) hebben vertikale raam- stroken om een meer gesloten karakter te bekomen naar de parking toe. Het Cortenstaal bekomt de eerste maanden na plaatsing zijn natuurlijke “roest”laag en is door de dikte van 3 mm zoals hier toegepast als het ware zeer sterk en onverslijtbaar. De sobere vormgev- ing geeft het gebouw een krachtige uitstraling door het niet alledaagse materiaalgebruik. Het interieur van de kantoren werd zo opgevat dat er prachtige zichten zijn naar de mooie omgev- ing zijnde Albertkanaal en de “groene” overzijde. Een aangename werkomgeving voor het perso- neel waarin licht, zicht en contact de sfeer en de sociale relaties van de werknemers positief beïnvloeden.